Stijgend animo bij ondernemers om flexibel te werken

Gepubliceerd: 24-02-2011

Uit onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum 'Efficient ondernemen' blijkt dat het aantal ondernemers dat flexibel en mobiel wil werken, bijna verdubbeld is. Was dit vorig jaar nog 8,4%, nu is dat 16,6%. Deze stijging wordt mede gedreven door de eigen, persoonlijke ervaring van directeuren, eigenaren en beslissers met mobiele technologie. Ondernemers zien het nieuwe werken pas echt als mogelijke efficiency verbeteraar zodra ze hun persoonlijke weerstand tegen nieuwe technologie die flexibel en mobiel werken mogelijk maakt, overwonnen hebben. 

De trend bevestigt eerdere onderzoeksresultaten van het Leefritme Kenniscentrum, die aantoonden dat de eigen, persoonlijke ervaringen van directeuren, eigenaren en beslissers met mobiele technologie en flexibel werken een grote impact hebben op de implementatie van het nieuwe werken bij zijn of haar bedrijf. Als de ondernemer zelf ervaart dat flexibel en mobiel werken de effectiviteit en efficiëntie verhoogt, zal hij dat ook sneller implementeren binnen het eigen bedrijf. Het eigen referentiekader van de beslisser is dus zeer relevant.

Ondanks het feit dat de helft van alle ondernemers flexibel werken in het algemeen belangrijk vindt, schort het nog danig in de implementatie van sommige praktische aspecten die flexibel en mobiel werken mogelijk maken. Zo vindt slechts 17% van de ondernemers flexibele werkplekken belangrijk. Het mogelijk maken van onderweg werken krijgt slechts steun van 29%. En maar 33% van de ondernemers vindt het belangrijk om overal bereikbaar te zijn.  

“Ondernemend Nederland begrijpt aan de ene kant dat het nieuwe werken de toekomst is, maar aan de andere kant ziet men nog niet altijd hoe het concreet een bijdrage kan leveren aan de bottom line”, concludeert Philip de Wulf van het Leefritme Kenniscentrum. “Dat is jammer, want er zijn veel efficiencyvoordelen te behalen door de invoering van het nieuwe werken, ook op je primaire bedrijfsprocessen”.

De aarzeling van ondernemend Nederland om flexibel en mobiel werken volledig te omarmen is veelal ingegeven door onwetendheid en koudwatervrees. Men kent het niet en vreest vooral dat het bedrijf minder efficiënt en effectief zal gaan werken, doordat werknemers meer vrijheid krijgen en men de perceptie heeft minder controle over de werknemers te hebben. De stap gaat dus niet vanzelf: we zitten in een overgangsfase naar een kenniswerkers economie, waarbij nog veel bedrijven twijfelen over het nieuwe werken en de efficiencyvoordelen die daarmee te behalen zijn.

Ondernemers vinden efficiency met 35% veruit het belangrijkste aspect bij ondernemen, boven mensgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid en connectiviteit. Ze verwachten ook dat hun aandacht hiervoor in de toekomst alleen maar zal toenemen, en beschouwen efficiency vooral als een manier om hun winstgevendheid te verhogen. De populairste efficiencydrivers zijn efficiënt inkopen (63%), telefonische bereikbaarheid (56%), flexibel werken (50%), het gebruik van mobiele hulpmiddelen zoals laptops en smartphones (48%) en het optimaliseren van bedrijfsprocessen (46%).

Als het gaat om het inzetten van het nieuwe werken om de efficiency van ondernemingen te vergroten, is er dus nog veel te winnen. Uit recente pilots blijkt dat initiatieven om het nieuwe werken te bevorderen met name rendement opleveren als ze gericht zijn op de beslissers zelf, in veel gevallen de werkgevers, en dan vooral op het wegnemen van de vrees voor mobiele technologie. De in dit onderzoek opgemerkte trend richting het nieuwe werken bevestigt deze observaties. 

“Initiatieven die zorgen dat beslissers praktijkervaring opdoen met mobiele technologie hebben de meeste kans van slagen”, aldus Philip de Wulf van het Leefritme Kenniscentrum. “Een directeur die bij wijze van spreken van zijn kleinzoon heeft geleerd hoe hij een iPad, iPhone of mobiele laptop kan gebruiken ziet opeens een zee van mogelijkheden over hoe hij mobiele technologie kan inzetten om zijn eigen bedrijfsvoering efficiënter te maken”.

De volledige onderzoeksresultaten staan op: 
http://www.leefritme.nl/onderzoeken/lrkc-onderzoek-vi-efficient-ondernemen


Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier