Wettelijk recht op flexibele werktijden

Gepubliceerd: 2-04-2010

Op 30 maart kwam de Taskforce Deeltijdplus met haar eindrapport. Daarin staan talloze aanbevelingen die er – mits opgevolgd -  voor kunnen zorgen dat vrouwen meer uren gaan werken. Enkele van de aanbevelingen: geef werknemers een wettelijk recht op flexibele werktijden, schaf de ‘aanrechtsubsidie’ af, verruim de winkeltijden en de openingstijden van overheidsloketten en medische voorzieningen, voeg scholen en kinderopvang samen.

De Taskforce stond onder leiding van Pia Dijkstra en hield zich twee jaar bezig met de antwoorden op de vraag hoe vrouwen gestimuleerd kunnen worden om meer te gaan werken. Martijn de Wildt van Qidos maakte ook deel uit van deze Taskforce.
De Taskforce komt tot de conclusie dat vrouwen meer gaan werken als alle beslissingen van overheid, sociale partners, bedrijven en gezinnen zich daarop richten. Flexibele arbeidstijden en mogelijkheden om thuis te werken, maken de combinatie van arbeid en zorg mogelijk. Uit het eindrapport: “De hele maatschappij moet flexibeler. We hebben een diensteneconomie nodig waarin niet alleen de winkels buiten kantoortijden open zijn, maar waar mensen ook ’s avonds een paspoort kunnen afhalen of naar de tandarts kunnen.”
Werken loont!
De Taskforce vindt het ook essentieel dat fiscale en andere maatregelen voldoen aan de norm dat werken loont. De heffingskorting ( aanrechtsubsidie) die mensen zonder betaalde baan fiscale voordelen biedt, past daar niet in. De Taskforce raadt dan ook aan deze binnen vijf jaar af te schaffen.
De Taskforce vindt het hoog tijd voor daden. “Het is niet langer de vraag of vrouwen meer willen werken, het is noodzakelijk dat vrouwen met kleine deeltijdbanen meer gaan werken. Door de vergrijzing is het hard nodig de arbeidsdeelname te vergroten.”


Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier