Joop Schippers: `Flexibel werken zou een vast onderdeel van functioneringsgesprekken moeten zijn.`

Hoogleraar Arbeids- en Emancipatie-economie

Joop Schippers: `Flexibel werken zou een vast onderdeel van functioneringsgesprekken moeten zijn.`

Hoe kijk je aan tegen flexibel werken(tijd- en plaatsonafhankelijk werken)?
“Flexibel werken heeft veel goede kanten, maar niet alles is ‘hosanna’. Het heeft zeker ook negatieve kanten. Als flexibel werken zó flexibel wordt, dat een medewerker 24 uur per dag beschikbaar moet zijn, is dat negatief. Flexibel werken slaat ook wel eens door naar nergens meer een plek om rustig en ongestoord door telefoon of mail, te werken. Die rust is toch heel belangrijk. Neem thuiswerken, dit wordt door velen enthousiast ontvangen. Het heeft echter ook een keerzijde, werkgevers zullen meer moeite moeten doen om de onderlinge communicatie tussen medewerkers op een bepaald peil te houden. Er moet wellicht systematisch aandacht aan geschonken worden en omdat men elkaar minder in het echt ziet, is een vorm van teambuilding ook belangrijk.”

Hoe flexibel werk je zelf?
“Mijn flexibiliteit is betrekkelijk, omdat ik ‘nooit’ klaar ben met mijn werk. Dat voert de druk op en in feite ben ik dus altijd aan het werk. Dat is op zich niet zo heel flexibel. Maar het werk dat ik doe, kan ik zowel thuis als op kantoor of ergens anders doen en dat is natuurlijk wel weer flexibel. Het is belangrijk ervoor te waken dat je niet steeds meer en vaker geleefd wordt door je agenda, want dan ben je nooit meer echt vrij.”

Hoe zie je de toekomst v.w.b. flexibel werken?
“Sinds het begin van de tachtiger jaren is er al veel geflexibiliseerd. Werktijden werden flexibeler en er werd een begin gemaakt met de CAO á la carte waarbij de manier van belonen flexibel werd en mensen arbeidsvoorwaarden zelf meer vorm konden geven. Flexibiliteit in plaats van werken wordt de komende jaren steeds belangrijker. Enerzijds omdat het medewerkers steeds meer tijd kost om op hun werk en weer thuis te komen, anderzijds omdat werkgevers ontdekken dat er veel te besparen valt op werkplekken.”

Vind je dat flexibel werken relatief moeizaam van de grond komt in de praktijk?
“Nee, integendeel. Ik vind het juist heel gemakkelijk gaan. Natuurlijk botsen de belangen van werkgever en medewerker nog wel eens, maar over het algemeen vind ik dat flexibel werken snel en goed gebruikt wordt. Een voorbeeld van botsende belangen? Een medewerker wil bijvoorbeeld in het voor- en najaar meer uren maken, zodat hij/zij in de grote vakantie vaker vrij is. Een werkgever wil voornamelijk medewerkers tijdens de piektijden van het bedrijf aan het werk hebben. Dat botst nogal eens. Er zijn verschillende initiatieven op dit vlak, die echter nog verder uitgewerkt dienen te worden.”

Wat moet er volgens jou gebeuren om flexibel werken verder te brengen?
“Flexibel werken zou een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken moeten zijn. Het is al belangrijk dat dergelijke gesprekken frequent gehouden worden, maar dat is nu nog veel belangrijker. In het functioneringsgesprek kunnen zowel de werkgever als de medewerker hun wensen kenbaar maken over de mate en manier van flexibel werken. Ik vind wel dat de totale levensloop meer bij flexibel werken betrokken kan worden. Het is begrijpelijk dat een moeder met kleine kinderen minder uren wil werken, maar spreek dan meteen af dat er weer meer uren gewerkt worden zodra de kleine naar de basisschool gaat. Mijn advies aan iedereen over dit onderwerp: uit je wensen, bekijk en bespreek de mogelijkheden en blijf vooral met elkaar in gesprek daarover.”

.
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier