Luchien Karsten: 'Flexibel werken moet je niet alleen als kostenbesparing invoeren.'

Hoogleraar Rijksuniversiteit van Groningen, faculteit Economie en Bedrijfskunde

Luchien Karsten: 'Flexibel werken moet je niet alleen als kostenbesparing invoeren.'

Hoe kijk je aan tegen flexibel werken(tijd- en plaatsonafhankelijk werken)?
“Ik ben bijzonder positief over flexibel werken, een dergelijke ontwikkeling zat er al een hele tijd aan te komen en het belang ervan wordt inmiddels wel door iedereen onderkend. Ik vind het wel jammer dat leidinggevenden blijkbaar moeite hebben hun medewerkers te vertrouwen. Het management moet er erg aan wennen dat werknemers zelf beslissingen kunnen en moeten nemen en dat de rol van de leidinggevende veel meer een coachend karakter krijgt. Bij Toyota bijvoorbeeld is de aanpak gericht op beheersing van de totale kosten. Verkeerde organisatievormen en verspilling worden systematisch aangepakt om processen te verbeteren door flexibilisering. Hier in Nederland hanteren we een andere filosofie, namelijk het beheersen van de kosten per eenheid product. Dat betekent dat men streeft naar verhoging van de productie door een ‘economy of scale’, dus productgedreven in plaats van procesgestuurd. Daardoor blijft onze discussie over flexibilisering te eenzijdig van aanpak.”


Hoe flexibel werk je zelf?

“Ik werk heel flexibel, ik kan in principe mijn eigen werktijden indelen zoals ik dat wil. In de praktijk komt dat neer op twee dagen thuis werken en drie dagen op de Universiteit om colleges en workshops te geven. De meeste Universiteiten werken flexibel, het verbaast me dan ook wel dat de gebouwen tot nu toe zo groot blijven. Met zoveel flexibel werkende medewerkers staat er veel ruimte leeg. Wellicht komt daar met de komende bezuinigingen pas verandering in. Ik heb ook heel lang nog ’s avonds gewerkt, tot ergernis van mijn vrouw. Nu ik wat ouder ben, merk ik dat ik daar zelf geen zin meer in heb. Dat ’s avonds doorwerken wordt ook wel gevoed door de impliciete veronderstelling dat iedereen altijd met zijn werk bezig is. Ik heb er nu een goede balans in gevonden, de druk is er af. En met het wegvallen van die druk merk ik dat ik veel plezier beleef aan mijn contacten met studenten. “


Hoe zie je de toekomst v.w.b. flexibel werken?
Ik ben positief gestemd over de toekomst van flexibel werken. De transitie gaat langzaam, maar wel gestaag. Door de nog immer toenemende files en het wegvallen van de noodzaak om op één plek te werken, groeit flexibel werken verder uit. Ik denk wel dat als flexibel werken alleen ingevoerd wordt als kostenbesparing, dit op verzet stuit bij medewerkers. Uit een Engels onderzoek blijkt dat flexibel werken afgewezen wordt door medewerkers als ze het gevoel hebben dat het alleen om een kostenbesparing gaat. Bedrijven gaan mee in de ‘stroom’ van flexibel werken, mobiliteit is een kenmerk van deze tijd. Doet een bedrijf daar helemaal niets aan, dan is het over een paar jaar een ‘ouderwetse werkgever’.”


Vind je dat flexibel werken relatief moeizaam van de grond komt in de praktijk?
Ja, dat vind ik wel. Mijns inziens komt dat vooral door de oorzaken zoals ik hierboven al genoemd heb: het management heeft de grootste moeite om zich aan te passen aan de veranderde rol die zij krijgen bij flexibel werken.”


Wat moet er volgens jou gebeuren om flexibel werken verder te brengen?
“Het debat over flexibilisering kan duidelijker gevoerd worden. Er is een groot verschil in ‘flexibilisering van de medewerker’ of 'flexibilisering voor de medewerker’. ‘Van’ de medewerker gaat over kostenbesparing waarbij de balans werk-privé ondergesneeuwd raakt en dat is jammer. De woorden ‘flexibel werken’ leiden ook vaak tot verkeerde verwachtingen, ook dat kan duidelijker.”
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier