Waarom flexibel werken?

Werken verandert

Het werken van nu is niet meer te vergelijken met hoe het ‘vroeger’ ging. De maatschappij verandert, de mens verandert en daardoor ook de invulling van ‘werk’.

> Lees verder

De opbrengsten

Flexibel werken is een krachtig managementinstrument, dat organisatieresultaten positief kan beïnvloeden. Het wordt echter in de praktijk nog te vaak  gezien als cadeautje voor de medewerker. Flexibel werken draagt bij aan de productiviteit, medewerkertevredenheid en –loyaliteit. 

> Lees verder

Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier